Denna sajt drivs av Fredrik Sigbjörn,
systemutvecklare på
Agio i Luleå.

På fritiden skriver jag lite egen kod i mitt företag
SigSoft.